Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje

Cyrilometodějská stezka prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů,

které využívají značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných převážně pro pěší putování.

Poutní trasy Cyrilometodějské stezky jsou navrženy tak, aby propojovaly poutní místa a zároveň přinášely informace o kulturním dědictví raného středověku

Jedná se jak o hmotné statky, jakými jsou např. archeologická naleziště, nálezy a archeoparky – slovanská hradiště, sakrální stavby, sochy, obrazy, muzea, galerie, knihovny a jejich kulturní fondy a expozice, tak i dědictví nehmotné povahy. Jsou to myšlenky, umění, symbolické a kognitivní systémy (jazyk, písmo, řeč). Jeho součástí jsou například slovanská znaková písma (hlaholice – vynález Konstantina, navazující cyrilice a azbuka), slovanské jazyky a literatura, kulturní a vzdělávací akce a programy inspirované jejich odkazem či křesťanskou Cyrilometodějskou tradicí.

Projekt „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“ vznikl v roce 2013, kdy Zlínský kraj společně s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy založili zájmové sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále jen „sdružení“).

Více informací o projektu: http://www.cyril-methodius.eu/cs/

Cyrilometodějská stezka

V naší nabídce "Velká Morava tehdy a dnes"

  • Putování po stopách našich slovanských předků
  • Slovanské tradice
  • Několik tipů na kulturní, církevní památky a přírodní krásy
  • Možnost doprovázených poutí s naším průvodcem
  • Kolektivní poutní akce sledujte v našem kalendáři akcí

Poznejte krásy Česka

Zábava pro celou rodinu – geocachingová hra „Po stopách Cyrila a Metoděje“

Každoroční roadshow sv. Cyrila a Metoděje – po celé České republice

Kulturní akce na Velehradě a v okolí

Nezávazná poptávka